tekniska borstar kvastar

Det lönar sig att välja rätt borste

I industrin gäller det att hålla processen igång, att utnyttja resurserna optimalt. Därför är det viktigt att välja rätt utrustning och satsa på förebyggande underhåll. Produktionen får inte stå stilla. Borstar av rätt typ och kvalitet är en viktig del i en väl fungerande tillverkning eller process.

Verklighetens krav

Ökad produktivitet och lönsamhet, bättre ergonomi och ökad livslängd på maskiner. Allt detta kan man uppnå med rätt borste. För att hitta den typ och kvalitet som ger det bästa resultatet krävs det kunskap och erfarenhet av industrins och lantbrukets verklighet. Den finaste stråtjockleken gör oftast det bästa jobbet, men det gäller att veta var gränserna går. Material och utformning är avgörande för resultatet.

Viktiga Frågor

Vilken typ av maskin ska borsten sitta i? Ska den tåla kemikalier? Är det viktigt att borsten inte absorberar fukt? Är användningsmiljön brandfarlig? Det är många frågor man måste ställa sig för att hitta den speciella borste som ger det bästa resultatet. Av erfarenhet vet vi vad som fungerar och håller. Därför kan vi hjälpa våra kunder att undvika kostsamma misstag.

De rätta svaren

ML BorstTeknik har många års erfarenhet av branschen och känner väl till alla typer av borstar för rengöring och skydd - tekniska borstar, specialborstar, handborstar för yrkesbruk och hushållsborstar. Vi fungerar även som konsulter när det gäller nytillverkning eller reparation av industri- och maskinborstar. Det betyder att vi kan ta fram förslag till materialval och utformning. Dessutom kan vi ge besked om när det lönar sig att reparera en borste istället för att köpa nytt. En gedigen borste med intakt kärna tål flera omsättningar.


Stansning Klippning

ML BorstTeknik AB - Lantmannavägen 46 - 273 95 Onslunda

Kontakta oss - Telefon: 0417-30585 - Fax: 0417-30586 - E-mail: info@borstteknik.se